Hur det fungerar

Se en video hur Spoldosan hjälper dig att skapa en säkrare och renare duschmiljö genom att förhindra uppkomst och spridning av legionella och andra bakterier.

Spoldosan förenklar genomspolning av stillastående vatten från ledningar, duschslang och duschhuvud och fångar upp och minskar mängden vattenaerosol ut i duschrummet. När mängden vattenaerosol minskar, reduceras antalet bakterier i duschrummet och därmed risken för smitta.

En förutsättning för Spoldosans förebyggande funktion är rätt vattentemperaturer både för kallt < 18⁰C och för varmt vatten> 55⁰C vid termostat efter genomspolning.

Viktigt också för vår arbetsmiljö. Vetenskapliga studier har visat att fem minuters genomspolning minskar antalet bakterier.

Spoldosan är också ett hjälpmedel för personer med funktionshinder och underlättar för dem att duscha. Det är också ett sätt och ett verktyg för vårdpersonal att spara tid, rygg och hälsa.

Du kan även hitta animationen om Spoldosan på YouTube.

Spoldosans enkla och geniala konstruktion skyddas i Europa och Nordamerika (000652979-0001 EU, 000652979-0002 EU, 080810 NO, och D57 7417 US).

Är Spoldosan lätt att förstå och använda?

  • 100% av de tillfrågade i vår studie säger att Spoldosan är lätt att förstå och använda.

Minskar Spoldosan vattenstänk?

  • 92% av de tillfrågade i vår studie säger att Spoldosan minskar vattenstänk på golv och väggar.

Minskar Spoldosan vattenånga?

  • 86% av de tillfrågade i vår studie säger att Spoldosan minskade eller minskade väsentligt mängden vattenånga i duschutrymmet.

Vill du veta mer?

Läs vad våra kunder säger om installation och använding av Spoldosan eller ta del av vår vetenskapliga studie.